رفسنجان

پروژه شهر رفسنجان استان کرمان

  • نام طرح 65
  • زمان اجرا 25 روز
  • مکان پیاده سازی سقف و دیوار
  • Share